FAQs Complain Problems

बलान बिहुल गा.पा.को दोस्रो गाउँ साभा मा उपस्थित अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

Read More

ब.बि.-६ मा रहेको श्री ठाकुर बाबा मंदिर

Read More

ब.बि.-६ मा अवस्थित बरकी पोखरी

Read More

संक्षिप्त परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ६
जनसंख्या: २६,०६८
क्षेत्रफल: ३३.०४ ( वर्ग कि.मी.)
समावेश गाविसहरू: रौतहट, रामनगर, मौवाह, बेल्ही र मल्हनीया (१-४),मल्हनीया (७,८,९)

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

कर्मचारि

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
सह लेखापाल
सव इन्जिनियर
रोजगार संयोजक

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- बढीमा १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धी वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क त्यसपछि नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

मृतकको नागरिकता

सुचना दिने मानिसको नागरिकता 

सुचना दिने व्याक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्याक्ति हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- बढीमा १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धी वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क त्यसपछि नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित बच्चाको बुबाको नागरिकता

आमाको नागरिकता

नियमानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता

सूचना दिने व्याक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्याक्ति हुनुपर्ने

अस्पतालमा भए अस्पतालको कागजात