FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट विवरण

८०/८१ 10/01/2023 - 13:17

रातो किताब २०७९।०८०

७९-८० 09/08/2022 - 11:24 PDF icon Rato kitab.pdf

आ.व. २०७८।०७९ को बजेट तथा निर्णयहरु

७९-८० 12/12/2021 - 15:59 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ को बजेट .pdf

आ.व. २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 12/12/2021 - 15:53 PDF icon २०७८-७९ सालको नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७७/०७८ सालको बलान बिहुल गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक

७७/७८ 05/02/2021 - 18:38 PDF icon अर्थ विधेयक.pdf

बलान बिहुल गा.पा.मल्हनियाँ सप्तरीको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/13/2020 - 15:10 PDF icon Budget 2077078.pdf

बलान बिहुल गा.पा.को आ.व.२०७६/०७७ को रातो किताब

७६/७७ 02/02/2020 - 11:30 PDF icon बलान बिहुल गा.पा.को आ.व.२०७६/०७७ को रातो किताब

आ.व. ०७५/०७६ को बजेट

७५/७६ 05/06/2019 - 15:36 PDF icon बलान बिहुल गा.पा. को निति तथा बजेट ०७५/०७६

बलान बिहुल गाउँ कार्यपालिकाको निति बजेट कार्यक्रम तथा निर्णय

७४/७५ 04/01/2019 - 15:11 PDF icon निति बजेट कायक्रम तथा निर्णय २०७४ बलान बिहुल गा.पा..pdf